Index seminum e messe anni 1855 ab horto Upsaliensi oblatorum

Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1856 Sverige, Upsaliae [8] sidor.