Index seminum e messe anni 1856 ab horto Upsaliensi oblatorum

Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1857 Sverige, Upsaliae [4] sidor.