Indianernas heliga sjö och andra reseminnen från Central- och Sydamerika

Författare
Sven Svenson
(Sven Svenson.)
Genre
Reseskildringar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harrier, Sv. tr.-centr. 1959 Sverige, Stockholm, Stockholm 200 sidor., 22 pl.-bl. ill.