Indikatorer för hållbar utveckling av urbana VA-system? - fältstudie Stockholm Vatten AB

Författare
Ulrika Palme
(Ulrika Palme.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Miljösystemanalys, Chalmers tekniska högskola 2006 Sverige, Göteborg v, 59 sidor. ill.
Chalmers tekniska högskola 2005 Sverige, Göteborg 48 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan