Industrial measurement

Originaltitel
Industriell mätteknik
Författare
Lars-Erik Andersson
(Lars-Erik Andersson, Lennart Kördel, Erik Andersson translation Erik Andersson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Reglertekniska ingenjörsbyrån cop. 2009 Sverige, Kalmar 74 sidor. ill. 978-91-88654-50-2