Industriell gasanvändning

Författare
(Proseminariet 1982/83 Staffan Laurell (ed.))
Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1983 Sverige, Lund [Ca 120] sidor. (var. pag.)