Industriell mätteknik, Arbetsbok

Författare
Lars-Erik Andersson
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Esselte studium 1978 Sverige, Stockholm [2], 78 sidor. : ill. 91-24-23764-7, 91-24-22908-3