Industriell mätteknik, Fördjupningskurs - givarteknik och mätanpassning

Faktaboken behandlar industriell mätteknik och signalanpassning ur ett brett industriellt perspektiv.Ur innehållet:Grundläggande egenskaper hos mätsystem, anpassning av mätvärdet, temperaturmätning, tryckmätning, nivåmätning, flödesmätning, elektrokemisk mätning, analysmetoder för gasmätning, mätgivare för styrda funktioner samt mätning av miljöföroreningar. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Författare
Karl-Erik Nordgren
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber utbildning, Berling 1994 Sverige, Stockholm, Arlöv [2], 77 sidor. ill. 30 cm