Industriell mätteknik, Faktabok - givarteknik och mätanpassning

Faktaboken behandlar industriell mätteknik och signalanpassning ur ett brett industriellt perspektiv.Ur innehållet:Grundläggande egenskaper hos mätsystem, anpassning av mätvärdet, temperaturmätning, tryckmätning, nivåmätning, flödesmätning, elektrokemisk mätning, analysmetoder för gasmätning, mätgivare för styrda funktioner samt mätning av miljöföroreningar. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Författare
Karl-Erik Nordgren
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber utbildning, Berling 1997 Sverige, Stockholm, Arlöv 187 sidor. ill., diagr., tab. 30 cm
Liber utbildning, Berling 1994 Sverige, Stockholm, Arlöv 187 sidor. ill., diagr., tab. 30 cm