Industriell mätteknik, Grundkurs : övningar och laborationer - givarteknik och mätanpassning

Faktaboken behandlar industriell mätteknik och signalanpassning ur ett brett industriellt perspektiv.Ur innehållet:Grundläggande egenskaper hos mätsystem, anpassning av mätvärdet, temperaturmätning, tryckmätning, nivåmätning, flödesmätning, elektrokemisk mätning, analysmetoder för gasmätning, mätgivare för styrda funktioner samt mätning av miljöföroreningar. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Författare
Karl-Erik Nordgren
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber utbildning, Berling 1997 Sverige, Stockholm, Arlöv [2], 93 sidor. ill., tab. 30 cm
Liber utbildning 1994 Sverige, Stockholm [2], 93 sidor. : ill., tab. 30 cm 91-634-0925-9