Industriell mätteknik, Kontrolluppgifter

Författare
Lars-Erik Andersson
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Esselte studium 1975 Sverige, Stockholm 11 sidor. (10 ex) + Facit ([1] sidor.) 91-24-23765-5, 91-24-22908-3