Industrikonjunkturen - hösten 1975

Författare
(Utarbetad inom Sveriges industriförbunds ekonomisk-politiska avdelning för rapporten svarar Jan Bröms ... utarbetad inom Sveriges industriförbunds ekonomisk-politiska avdelning för rapporten svarar Jan Bröms ... : en översikt)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1975 Sverige, Stockholm 134 sidor.