Industriminnen i Nynäshamns kommun - inventering

Författare
Anders Westerdahl
(Anders Westerdahl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Stockholms län 1978 Sverige, Stockholm 66 sidor. ill.