Industrin i Stockholms län - struktur och utveckling 1974-1987

Författare
Lennart Fridén
(Lennart Fridén, Bertil Gustafsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
USK 1990 Sverige, Stockholm 48 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan