Inför Gud - Ett botdagsord i S:t Matteuskyrkan i Norrköping den 9 mars 1919

Författare
Lars Häggström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norrköpings tidningar 1919 Sverige, Norrkǒping 15 sidor.