Inflationskronor, skattekronor, egna kronor - SACO:s utspel 1965 om reallöner, skatter och penningvärde

Författare
(Redigerad av Bertil Östergren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1966 Sverige, Stockholm 131 sidor. ill.