Inflationsredovisning - ett förslag till prisjusterad årsredovisning

Författare
Jan Bröms
(Jan Bröms och Rolf Rundfelt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges industriförb., Svanbäck & Nyman 1974 Sverige, Stockholm, Stockholm 122 sidor.