Influence of hole geometry on coating quality

Författare
Elin Karlsson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lund University 2008 Sverige, Lund 39 sidor. : ill.