Influence of laser radar sensor parameters on range measurement and shape fitting uncertainties

Författare
(Christina Grönwall ...)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Electrical Engineering, Linköpings universitet 2006 Sverige, Linköping 22 sidor.
Linköping University Electronic Press 2006 Sverige, Linköping 22 sidor.