Influence of litter quality and fertilization on microbial nitrogen transformations in short-rotation forests

Författare
Tommy Šlapokas
(Tommy Šlapokas.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv., SLU/Reprocentralen 1991 Sverige, Uppsala, Uppsala 47 sidor. diagr. 24 cm