Influence of surface topography and lubricant design in gear contacts

Författare
Ellen Bergseth
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skolan för industriell teknik och management, Kungliga Tekniska högskolan 2009 Sverige, Stockholm 23 sidor. 978-91-7415-427-6