Inflytande över arbetsmiljön - arbetsmiljö- och personalpolitiskt program

Författare
Lärarförbundet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförb. 1993 Sverige, Stockholm 22 sidor. 30 cm