Informationsförsörjningen till landstingens FoU-enheter - The provision of information for the R&D units at the county councils

Författare
Eva-Lotta Haglund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högsk. i Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan 1997 Sverige, Borås 62 sidor.