Informationsteknologi i ett internationellt geografiskt perspektiv - en studie av informationsteknologins användning inom Volvo

Författare
Sten Lorentzon
(Sten Lorentzon, Elisabeth Sjöberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Dept. of Human and Economic Geography 1991 Sverige, Gothenburg 34 sidor. : ill.