Informera om ekonomin! - idéer och tips om hur den ekonomiska informationen kan planeras och göras mer begriplig

Författare
Madeleine Engfeldt-Julin
(Madeleine Engfeldt-Julin, Anita Kratz.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberFörlag, LiberTryck 1982 Sverige, Malmö, Stockholm [4], 174 sidor. diagr., ill. 25 cm