Infrared bahaviour, sources and the Schwinger action principle

Författare
Mark Burgess
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
University of Oslo, Dept. of Physics 1994 Norge, Oslo 36 sidor.