Ingeborg Zethelius' kokböcker samlade i ett band jämte Rådgifvaren för hemmet - öfver 1000 recept för maträtter, bakverk, sylt & saft, inläggningar, alla husliga sysslor, huskurer m.m. samt register innehåller: Lilla hjälpredan i köket, Söndagsmat, Kalas- och hvardagsmat, Rådgifvare för hemmet

Författare
Ingeborg Zethelius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hökerberg 1910 Sverige, Stockholm 160, 94, 155, 112 sidor. 17 cm