Ingen blir nazist över en natt - om hur skolan kan möta intoleranta elever

Författare
Christer Mattsson
(Christer Mattsson, Magnus Hermansson Adler.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Fälth & Hässler 2008 Sverige, Stockholm, Värnamo 160 sidor. ill. 21 cm 978-91-27-41547-8