Ingen skal tenke for meg - med Pax fra atomprotestbevegelsen til Folkebevegelsen 1957-1972

Författare
Tor Bjerkmann
(Tor Bjerkmann.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden Norsk Forl. 1994 Norge, Oslo 213 sidor. ill.