Ingenjörsmatrikel 1969 - Insinöörimatrikkeli

Författare
(Matrikel utg. av Driftingenjörsförbundet i Finland och Insinööriliitto)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
utg. 1969 Finland, Helsingfors 703 sidor. : ill.