Ingenjörsmatrikel

Författare
(Åbo akademi. Kemisk-tekniska fakulteten.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1970 Finland, Åbo 154 sidor.