Inger Skram

Författare
Jeanna Oterdahl
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gummesson 1963 Sverige, Stockholm 264 sidor.
Lindblad 1932 Sverige, Uppsala 367 sidor.
Lindblad 1923 Sverige, Uppsala 399 sidor.
J.A. Lindblads förlag, Skandinaviska tryckcentralen 1919 Sverige, Uppsala, Stockholm 399 sidor