Ingripanden vid brott - en första lärobok i straffrätt

Författare
Alvar Nelson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prisma 1971 Sverige, Stockholm 159 sidor.
Prisma, Seelig, Berling 1970 Sverige, Stockholm, Solna, Lund 159 sidor. tab.
Elander, Juridiska föreningen, Seelig, Berling 1969 Sverige, Göteborg, Uppsala, Solna, Lund 150 sidor. tab.