Ingvar Carlsson - Erlanders siste pojke

Författare
Anita Kratz
(Anita Kratz.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier Alba, Scandbook 1996 Sverige, Stockholm, Falun 272 sidor., [16] pl.-s. 22 cm