Inka-konungens guld

Författare
Arvid Svärd
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B.-M:s bokförl. 1942 Sverige, Stockholm 32 sidor.