Inkomstskatt Del 1 - en lärobok i skatterätt

Författare
Sven-Olof Lodin
(Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon-Almendal, Roger Persson Österman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2019 Sverige, Lund xxiv, 398 sidor 23 cm 978-91-44-12863-4
Studentlitteratur 2017 Sverige, Lund, Danmark xxiv, 392 sidor 23 cm 978-91-44-11142-1