Inkomstskatt Del 1 - en lärobok i skatterätt

Författare
Sven-Olof Lodin
(Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon-Almendal, Roger Persson Österman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2019 Sverige, Lund xxiv, 398 sidor 23 cm 978-91-44-12863-4
Studentlitteratur 2019 Sverige, Lund xxiv, sidorna 363-795 23 cm 978-91-44-12862-7
Studentlitteratur 2017 Sverige, Lund, Danmark xxiv sidor, sidorna 393-816 23 cm 978-91-44-11143-8
Studentlitteratur 1995 Sverige, Lund 2 vol. 23 cm