Inledning till den heliga skrifts läsning

Författare
Eric Jonas Almquist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(H. Fougt 1775 Sverige, Stockholm 781 sidor.