Inledning till mathematiken ... under inseende af Carl Johan Malmstén ... för philosophiska graden författad och utgifven av Nils Gustaf Ljungzell Palmbergsk stipendiat, af Södermanlands och Nerikes nation

Författare
Carl Malmsten
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Leffler 1854 Sverige, Upsala [2], 17 sidor. 8:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan