Inledning till trigonometria plana

Författare
Mårten Strömer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1778 Sverige, Stockholm 236 sidor.