Innan gryningen

Författare
Nora Roberts
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlaget Harlequin 2020 Sverige 978-91-509-4640-6
Förlaget Harlequin 2017 Sverige 320 sidor 17.8 cm 978-91-509-2210-3
Harlequin cop. 2014 Sverige, Stockholm 312 sidor. 19 cm 978-91-640-9650-0