Inre medicin

Författare
Bertel von Bonsdorff
(Bertel von Bonsdorff.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström 1968 Finland, Helsingfors 416 sidor. ill.
Natur och kultur 1966 Sverige, Stockholm 416 sidor.
Natur o. kultur 1963 Sverige, Stockholm 393 sidor. : ill.
Söderström 1962 Finland, Helsingfors 393 sidor. : ill.
Söderström 1958 Finland, Helsingfors 403 sidor. : ill.
Natur o. kultur 1956 Sverige, Stockholm 401 sidor., 2 pl.-bl. : ill.
Natur o. kultur 1954 Sverige, Stockholm 397s. ill.
Natur o. kultur 1953 Sverige, Stockholm 397s.,2 pl.-bl. Ill