Inre tjänst - dikter

Författare
Carl Henrik Svenstedt
(Carl Henrik Svenstedt.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1989 Sverige, Stockholm, Stockholm 92 sidor. 24 cm