Insamling av service- och driftstatistik i Surteprojektet

Författare
Eva Blinge
(Eva Blinge, Lennart Carlsson, Hans-Olof Lindström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1980 Sverige, Göteborg 34 sidor. diagr., ill., tab.