Insects of Micronesia Vol. 14:4, Siphonaptera

Författare
(G.H.E. Hopkins)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bernice P. Bishop Museum 1961 USA, Honolulu S. 92-107 : ill.