Insekter i odlingslandskapet

Författare
Thomas Appelqvist
(Text: Thomas Appelqvist och Lennart Svedlund illustrationer: Nils Forshed.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens jordbruksverk, Bratt cop. 1998 Sverige, Jönköping, Jönköping 28 sidor. färgill. 24 cm