Inskriptioner - 20 år, 20 poeter

Författare
(Trollhättans poesifestival.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Litteratopia 2021 Sverige, Trollhättan Ca. 150 onum. sidor. 978-91-527-0938-2