Inspiration och förnyelse - Carl Malmsten 100 år

Författare
(Redaktör: Elisabet Stavenow-Hidemark utgiven i samarbete med Nordiska museet ..)
Genre
Biografi, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wiken 1988 Sverige, Höganäs, Spanien 152 sidor. ill. (vissa i färg) 25 cm