Installationselektriker byter verksamhetsområde - varför? - en rapport om de montörer som under 1979 lämnade Svenska elektrikerförbundet

Författare
(Svenska byggnadsarbetareförbundets utredningsavdelning)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska elektrikerförbundet 1981 Sverige, Stockholm 52 sidor.