Instruktion för motorsprutskötare

Författare
Per Lundgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förb. 1947 Sverige, Stockholm 24s
Svenska brandkårernas riksförb. 1931 Sverige, Stockholm 19s